Kilise Restorasyonu Yöntemleri

Kilise restorasyonu teknikleri uygulaması Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin kültürel mirası içerisinde yer alan farklı din toplulukları adına yapılan önemli uygulamadır. Yüzyıllardan beri süre gelen bu topraklardaki birlikte yaşayışımız içerisinde farklı mezhep ve dine mensup kişilerin ibadethanelerini ayakta tutmak ve yenilemek ülkemiz açısından büyük önem taşır. Ülkemizin yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, bu topraklarda geniş kültür çeşitliliğini sağlamıştır. Bu kültür çeşitliliğinin göstergelerinden biri olan kiliseler, gerek İstanbul’da gerekse Anadolu’nun farklı bölgelerinde varlığını sürdürmekteler. Ancak bu tarihi mirasın zaman zaman restore edilmesi, devamlılığını sağlamak adına önemli çalışmadır. Kiliselerin restorasyonu sırasında dikkat edilen birtakım detaylar bulunmaktadır. Bu sayede bu yapılar, orijinal hali korunarak onarılmaktadır.

Uygulama Nasıl Yapılır?

Kilise restorasyonu teknikleri çalışmalarında öncelik, bu yapıların tarihi kimliklerini kaybetmeden güçlendirilmesidir. Kiliseler, oldukça ince işçilik ile inşa edilen binalardır. Restorasyon sırasında bu işçiliğe saygı gösterilmesi ve binanın en ince detaylarının hesaplanması ile bakım, onarım çalışmalarının yapılması esastır. Buradan hareketle çalışmaya başlanmadan önce yapının iyice incelenmesi, yapılacak olan çalışmanın bir planının çıkarılması gerekecektir. Bunun için de profesyonel anlamda teknik bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Yapılan incelemede restorasyon, restitüsyon, röleve projesi çıkarılarak çalışmaya başlanır. Çalışmanın devam ettiği süreç içerisinde birtakım teknik kontrollerin sağlanması ve çalışma bittikten sonra yine genel kontrol ile yapılan çalışmanın onaylanması sağlanmaktadır. Kilise restorasyonu teknikleri uygulamasında esas alınan, yapının genel özellikleridir. Uygulanan her işlemin bu yapıya uygun olması önemlidir.

Hangi Çalışmalar Kullanılır?

Kilise Restorasyonu

Kilise Restorasyonu Hizmetleri

Kilise restorasyonu teknikleri çalışmalarında drenaj işlemi önemlidir. Drenaj, inşaat alanında yapılara zarar verecek olan suyun, yapının çevresinden veya içerisinde uzaklaştırılması anlamına gelmektedir. Çünkü bu tür tarihi eski yapıların çevrelerinde ya da tabanlarında su depolama amacı ile kurulan sarnıç benzeri kısımlar olabilir.

Buradan hareketle öncelikle binada bu tür bölümlerin olup olmadığı araştırılacak ve eğer varsa, burada bulunan suyun binaya zarar vermemesi için özenli biçimde boşaltılmasına çalışılacaktır. Ayrıca bu binaların eğer gizli bölmesi veya odası varsa, kilise restorasyonu teknikleri çalışması sırasında bu bölümler tespit edilir ve bu kısımlarda saklanan tarihi eserler var ise, bunların da kültür mirasımıza kazandırılması mümkün olur.

  • Kilise restorasyonu yapılırken drenaj işlemi dışında elbette kilisenin duvarlarının güçlendirilmesi, çatlayan veya yıkılan bazı bölümleri varsa bunların da onarılması sağlanmaktadır. Ancak bu çalışma yapılırken, binanın ilk inşası sırasında hangi malzemeler kullanılmışsa, bu malzemelere uygun ürünlerin kullanılmasına dikkat edilmelidir.
  • Aksi durumda bina tarihi bir yapı olmaktan çıkacak, görkemini, zarafetini kaybedecektir. Bu olumsuz durumun gerçekleşmemesi için gerek duvarları güçlendirmek için kullanılan harçlar, gerekse taş veya tuğla gibi malzemelerde profesyonel ve bilinçli seçimlere özen gösterilmektedir.
  • Kiliselerde uygulanan restorasyonun diğer can alıcı noktası da bu yapılarda kullanılan süslemelerin orijinal şekilde muhafaza edilmesini sağlamaktır. Kiliselerde genellikle mozaik süslemeleri kullanılmaktadır.
  • Bunun yanı sıra duvar freskleri, çiniler ile elde edilen süslemeler, bu yapıların tarihi kimliğini belirleyen niteliklerdir. Yapılan restorasyonda bu bölümlerin aslına en uygun olarak onarılması ve korunması elzemdir.

Yenileme İşleminin Önemi

Bunun sağlanması için restorasyon projelerinde alanında uzman, profesyonel mimar ve mühendisler görev yapmaktadır.

Bir dinin simgesi olan bu yapılar hem tarihi, hem kültürel, hem de turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple kilise restorasyonu teknikleri oldukça dikkat ve hassas yapılması gereken son derece emek isteyen bir konudur. Bizler delta yapı olarak yılların tecrübesi ile bu değişim, dönüşüm, onarım gibi yenileme, restorasyon uygulamalarını en iyi şekilde gerçekleştirmekteyiz. Unutulmamalıdır ki kilise restorasyonu bir dinin en önemli ikon ve simgesi olan bu çatıyı en iyi hale getirebilmektir. İşte bu sebeple eşsiz ve legal olarak farklı yöntem ve tekniklerimizle aslına uygun kaliteli restore işlemini gerçekleştirmekteyiz. Bir diğer sayfamıza geçmek için linke tıklayınız. https://www.epoksienjeksiyon.com/tarihi-bina-restorasyonu/