Politikamız

Politikamiz

Politikamız Yapılan çalışmalarda müşteri memnuniyeti sağlamak adına mükemmel iş sonuçlarına erişmek için verdiğimiz yaratıcı hizmetlerimizi hep bir üst seviyeye taşıyarak artan yatırımlarla birlikte çalışan personelin katılımıyla is süreçlerimizin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

Bu doğrultuda :

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak müşteri gereksinimlerini karşılamak ve koşulsuz memnuniyetini sağlamak.
 • Proje teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
 • Çalışma ortamı ve koşulları ile çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak
 • İlgili tüm yasa ve sektörel sartlara uymak
 • Eğitimli personelin müşterilerimize iyi ve başarılı projeler sunmaya eşit olduğunun bilincinde olarak personelimize gerekli tüm eğitimleri vermek
 • Tedarikçilere ve taşeron şirketlere uyumlu çalışarak istenilen hammadde ve hizmeti en uygun şekilde temin etmek
 • Yurtdışındaki başarılarımızı arttırarak Yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da en çok talep edilen firma olmak
 • Kalite yönetim programlarını uygulamak ve sürekli iyileştirmek şirketimizin kalite politikasıdır.
 • Firmamız toplum ve çevre ile bütünleşen bir anlayışa sahip olup çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde olarak insan ve güvenlik faktörünü gözeterek çalışanlarına en uygun çalışma ortamını sağlamayı öncelikle hedef olarak belirlemiş ve meslek hastalıkları ve iş kazalarını en aza indirmeyi bir görev edinmiştir.

Bunun için:

 • Çevre ve iş sağlığı güvenliğine ilişkin kanun ve yönetmelik standartlarına uyar.
 • Delta yapı bünyesinde çalışan tüm personelin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlarYapılan projelerde çevre dostu girdileri kullanarak ileride oluşacak çevre kirliliğini önlemeyi ve gelecek kuşağa daha yaşanabilir bir ortam bırakmayı amaçlar.
 • Doğal kaynakları kullanırken çevreye duyarlı bir yaklaşım benimser ve enerji tüketiminde sürekli tasarruf yollarını arar
 • İş güvenliği konusunun öneminin kavrayarak bunu çalışan personel ve tedarikçiler tedarikçi şirketler arasında yaygınlaştırmak için gerekli eğitimleri sağlar
 • Sıfır kaza politikasının bir başarı uygulaması olduğu bilincinde olan delta yapı aynı zamanda bunu sürekli bir hedef halline getirir.
 • Günümüzün rekabet ortamında farkı yaratan insan olduğu bilincinde hareketle ulusal ve uluslararası alan da hizmet veren şirketimiz de
 • İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini en üst düzeyde koruyarak
 • Çalışanların motivasyon düzeyini yükseltmek
 • Şirkete olan bağlılığı ve çalışanlar arası iş bilinirliğini sürekli geliştirmek
 • Şirketimizin ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda sahip olduğu insan gücünün sürekliliğini ve etkinliğini sağlayacak şekilde
 • İnsan kaynakları sistemlerini geliştirmek ve sunmak
 • İnsan kaynakları politikamızın temel dayanağıdır.

Bir diğer sayfamız olan sertifikalarımız sekmesi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız. https://www.epoksienjeksiyon.com/hakkimizda/sertifikalarimiz/