Su Yalıtımı Neden Yapılır?

Su yalıtımı teknikleri izolasyon uygulaması günümüzde sızıntı, akıntı ve su kaçakları için profesyonel olarak gerçekleştirilen geçirgenliği önleyen izole yalıtım sistemidir. İzolasyon uygulamaları kendi içinde birçok çeşitlere ayrılırken temel amaçları mevcut yapılar içindeki kaçakları önlemek amacıyla yapılan işlemler olmalarıdır. Binaların sağlıklı bir yaşam için elverişli şekilde yapılması ve sağlam bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte de daha güçlü, daha dayanıklı ve konforlu bir yaşam alanı oluşturacak binaların yapımı mümkün olmaktadır. Binaların güçlü, aynı zamanda da konforlu olması için yapılan uygulamalardan birisi de su yalıtımı sistemi uygulamasıdır. Su yalıtımı binalarda bölgesel olarak çatı, duvarlar ve zemin de olabileceği gibi tüm binayı kaplayacak şekilde de yapılabilmektedir.

Son teknoloji ile kalitesi ve kullanılabilirliği arttırılmış olan su yalıtımı uygulamaları tüm bina için yapılmaktadır. Su yalıtımı teknikleri izolasyon yapılması sayesinde binaya yağış sularının ya da çevresel nedenlerden kaynaklı olan suyun girişi önlenmektedir.

Bu sayede de suyun yapıya zarar vermesi, yapının ömrünü kısaltması ve bina içerisinde rutubetli ve nemli hava oluşumunu engellemektedir. Nemli ve rutubetli ortam, bu ortamda yaşayanlar için ciddi derecede sağlık sorunu oluşturduğu gibi binanın da ayakta güçlü bir şekilde durabilmesi için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdidi ortadan kaldırmak ise bir ihtiyaç haline dönüşmesi ile birlikte geliştirilen yalıtım sistemleri sayesinde ortadan kaldırılabilmektedir.

Su Yalıtımı İzolasyon

Su Yalıtımı İzolasyon

Dış kaplama sistemi olarak binalara uygulanan yalıtım malzemesi binaya suyun ulaşmasını engellemek üzere geliştirilmiştir ve kullanılmaktadır. Bu sistem hem binaların sıfırdan yapılırken uygulanması hem de daha önce yapılmış ve yalıtım gerektiren binalar için yapılabilmektedir. Bu sayede binanın genelinin ve taşıyıcı kolonlarının daha güçlü kalması çeşitli afetlere karşı daha dayanıklı olması mümkün olmaktadır.

Kullanım Alanları ve Avantajları Nelerdir?

Su yalıtımı teknikleri izolasyon özellikle çatılarda ve teras katlarda etkili bir şekilde kullanılmakta ve işlev görmektedir. Bu alanda uygulanan izolasyon sayesinde ilk aşama da yağış ve baskınlarla biriken suyun bina yüzeyi tarafından emilimi engellenmektedir.

Su izolasyonunda diğer ve oldukça önemli bir kullanım alanı ise bina temelleri olmaktadır. Bina temeli atılırken bina temeline uygulanan yalıtım malzemesi sayesinde binanın temel betonunun su çekmesi ve suyun temele işlemesi engellenmektedir. Yer altı suları, toprağa karışan yağmur sularından kaynaklanan nem ve rutubetin binaya ulaşması ve binanın dayanıklılığını azaltması da bu şekilde engellenmektedir.

Binaların temellerinin sağlıklı olması binanın sağlıklı olması anlamına geldiği için de son derece önemli ve titizlik isteyen bir kullanım alanıdır. Binaları çevreleyen perde duvarları ve istinat duvarları da su ve toprak nemi ile en çok iç içe kalan destekleyici yapılar olarak tercih edilmektedir.

Bu yapıların sağlıklı bir izolasyon yapılması ile de çok daha etkili bir şekilde kullanılması ve işlevlerini uzun yıllar yerine getirmesi mümkün olmaktadır. Tüm bu alanlarda ve bina içi yaşam mekanlarında suyun yoğunlukla kullanıldığı noktalarda uygulanan izolasyon ile kaliteli ve sağlıklı yaşam alanlarına sahip olmak mümkün olmaktadır. Sağlam ve dayanıklı binalar, sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları için doğru yöntemler ile en kaliteli izolasyon yapılmaktadır.