Enjeksiyon Sistemleri Uygulamaları Neledir?

 Enjeksiyon sistemleri oldukça farklı çeşitlerden oluşmaktadır. Yer altında yapılan çalışmalar neticesinde meydana gelen çatlaklar veyahut da metro, tünel gibi çalışmalarda bu tür uygulamalar kullanılabilmektedir. Hidrolik kireç enjeksiyon, çimento enjeksiyonu, poliüretan enjeksiyon, kimyasal enjeksiyon ve epoksi enjeksiyon sistemlerinden herhangi biri ihtiyaç durumuna göre kullanılabilmektedir.

Poliüretan

İzolasyon sistemleri işleminin uygulanabilmesi için tercih edilen poliüretan enjeksiyon sistemleri, genellikle havuz yapımında, metro yapımında, tünel yapımında veya baraj yapımında kullanılmaktadır. Çeşitli kimyasal bileşenlerin kullanılması ile hazır hale getirilen karışımlar, su sızıntısını engellemek amacı ile kullanılmaktadır. Ayrıca poliüretan işlemi sırasında ve sonrasında betonun yapısı ve kalitesi herhangi bir şekilde etkilenmemektedir.

İşlem sonrasında da aynı şekilde kullanım gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle barajlarda kullanılan poliüretan enjeksiyon sistemi, suyun oluşturduğu çatlakları büyük ölçüde kapatmaktadır. Kaplama işlerinde kullanılan derz dolgu tipi ürünler yardımı ile çatlakların ve yarıkların arası poliüretan ile doldurulmaktadır. Bu işlem sonrasında da bahsi geçen yapı tekrardan eski işlevine kavuşmaktadır.

Enjeksiyon

Enjeksiyon Sistemleri

Epoksi

Çatlaklarda veya yarıklarda çok çeşitli enjeksiyon sistemleri kullanılabilmektedir. Fakat bu yöntemlerden en etkili olanlarından biri, epoksi enjeksiyon yöntemidir.

Kolonlarda veyahut da kirişlerde meydana gelen çatlaklar, çözüm üretilmemesi halinde kısa süreler içerisinde çeşitli sorunlar meydana gelmesine sebep olabilmektedirler. Bu sebeple, epoksi enjeksiyon sistemi ile çatlaklar ve yarıklar kısa bir işlemin ardından kapatılabilmektedir.

Epoksi uygulama sırasında yüzeyin değişmesi ve bazı bölümlerin kaba gözükmesi halinde enjeksiyon harcı yardımı ile yüzey tekrardan düzlenmekte ve eski görünümüne kavuşmaktadır.

Depremlerde, oldukça şiddetli soğuklarda veyahut da kalitesiz malzeme kullanımında bu çatlaklar meydana gelebilmektedir. Çatlakların ve yarıkların kapatılmaması halinde zamanla kirişlerdeki veya kolonlardaki çatlaklar büyümektedir. Bunun için kusur fark edildiği gibi çeşitli enjeksiyon sistemleri yardımında sorun giderilmelidir.

Kimyasal

Kimyasal enjeksiyon sistemleri uygulamalarında kullanılan sıvıların hızlı ve akışkan bir şekilde hareket etmeleri sağlanmaktadır. İşin temelinde tamamen yapısal malzemeler yer almaktadır. Çoğunlukla yerin altındaki metro hatlarında ve tünellerde kullanılan enjeksiyon sistemi, çoğunlukla ince köpük tabakası halinde enjekte edilmektedir. İşlem, problemin büyüklüğüne bağlı olarak farklı sürelerde tamamlanıyor olsa da, genel olarak kısa süreler içerisinde tüm çatlaklar kapatılabilmektedir.

Kimyasal enjeksiyon sistemi genellikle suyun bol olduğu noktalarda kullanılmaktadır. Sistemin içerisinde kullanılan kimyasal bileşenler, su ile tepkimeye girdiğinde direkt olarak sertleşmekte ve sorun olan alanı doldurmaktadır. Fakat ürünlerin kalitesine bağlı olarak hiç su görmemiş yüzeyler de aynı şekilde enjeksiyon sistemleri ile kapatılabilmektedir.

Çimento

Çimento enjeksiyonu sistemleri, diğer uygulamalardan farklı olarak genellikle inşaatlarda kullanılmaktadır. Büyük iş yerlerinin ve fabrikaların yapımında, şirket binalarında ya da okulların yapımında çimento yöntemi kullanılabilmektedir. Zemine enjekte edilen kimyasal bileşenler depreme karşı olan dayanıklılığı fazlasıyla arttırmaktadır. Sadece deprem için değil, korozyon ihtimaline karşın da çimento enjeksiyon uygulaması tercih edilebilmektedir.

İnşa edilen binaların tabanında bir süre sıvılaşma meydana gelebilmektedir. Sıvılaşma sonrasında da aşırı soğuklar ile beraber çatlamalar oluşmaktadır. Bu tür durumların oluşması halinde oldukça katı bir yapıya sahip olan çimento vasıtası ile gerekli işlemler yapılarak, sorun teşkil eden bölümler doldurulmaktadır.

Hidrolik Kireç

Duvarlarda oluşan çatlakların kapatılabilmesi için birbirinden farklı alternatif enjeksiyon sistemleri kullanılabilmektedir. Genellikle taş duvarlı evlerde veya tuğla işlenmiş yapılarda taşıma kapasitelerinin büyük ölçüde azalmasına bağlı olarak kireç enjeksiyon işlemi uygulanabilmektedir.

Taş duvara sahip olan yapılar çoğunlukla tarihi eser olarak adlandırılan mekanlarda bulunduğu için de diğer sistemlerden farklı olarak hidrolik kireç enjeksiyon sistemi çoğunlukla bu tür alanlarda kullanılmaktadır. Tarihi eserlerin belirli aralıklar ile restore edilmesi arasında taşıma gücünün artması ve çatlakların kapatılabilmesi için de bahsi geçen teknolojik sistem tercih edilebilmektedir.