Tarihi Eser Restorasyonu ve Konsolidasyon Uygulamaları

Tarihi eser restorasyonu, geçmişten günümüze gelen manevi ve maddi değerlere sahip bu yapıların korunmasını sağlar. Yüzyıllardır ayakta kalan ve birbirinden farklı dönem kapsamındaki kültürleri bir arada yaşatan mimari yapılardır bunlar. Bu yapıların gelecek nesillere aktarılabilmesi adına yapılan onarım çalışmalarına tarihi eser restorasyonu denir.

Sayıları yüzbinleri bulan ve dünyanın her başka noktasına yayılmış bu tarz eserler bulunmaktadır. Dünya’da ve Türkiye’de bu varlıkları korumak adına uzun yıllardır çalışmalar yapılmaktadır. Orijinalliklerini bozmamak, yapılarını korumak, bizlere değerli kültürleri aktarması adına profesyonel yöntemler ile tarihi eser restorasyonu aktif olarak uygulanmaktadır. Özellikle günümüz teknolojisi sayesinde farklı izolasyon malzemeleri ve yalıtım seçenekleri ile uzmanla eşliğinde restorasyon çalışmamaları yapılır.

Mimarı Eserlerin Kimlikleri Korunmalıdır!

Tarihi Eser Restorasyonu Hizmetleri

Tarihi Eser Restorasyonu Hizmetleri

Bu kültür abidelerinin geçmişten şimdiye uzanan manevi mirasını korumak adına öz kimliği ve dokusu bozulmadan restore işlemi uygulanmalıdır. Kendi nesillerinden şimdiye olan o ince sanatsal ve kültürel bağı has şekilde koruyarak yapılan konsolidasyon işlemleri büyük önem arz eder. Bu işlemler yapılırken alanında uzman mimar, mühendis ve sanat eseri uzmanları bir arada çalışmalıdır. Onların tecrübe ve düşünceleri baz alınarak tarihi eser restorasyonu ve konsolidasyonu uygulanmalıdır. Bu işlemler esnasında bakım sureci ayrı önem arz eder. Eserin tamiri ve onarımı dışında onu tam anlamıyla bakıma almak çok ama çok daha zor süreçtir.

Bunun için önce tespit çalışmaları yapılmalıdır. Bunu açıklamamız gerekirse; Tarihi eserin kaç yıllık olduğu, hangi döneme ait olduğu, kimyasal yapısının neyden meydana geldiği, ne gibi sıkıntılarının olduğu, nerelerinde sorunların bulunduğu, nasıl tamir ve onarım yapılabileceği, restorasyon işleminde hangi materyal ve ürünlerin kullanılacağı, nasıl bir mimari ekipten oluşan kadronun bu işlemleri uygulayacağı, sonucunda gerçeklik dokusunun bozulma oranı ve kalıcılık gibi maddeler ön plana çıkmaktadır.

Dış yüzeyi hasar görmeden, bütünüyle kendi döneminin en iyi şekilde anlatan ama yepyeni görünüme altına girmesine olanak tanıyan çalışmalar büyük titizlik içerisinde yapılmalıdır. Profesyonel koşullar altında özel çözümler getirilerek iyi planlama eşliğinde yapılması büyük bir öneme sahip olan tarihi eser restorasyonu uygulaması adına, firma bünyesinde bu işlem kusursuz hizmet çatısı altında sanatsal yapı içerisinde hazırlanmaktadır.

Türkiye’nin Kültürel Zenginlikleri İçin Restorasyon

Özellikle çok eski çağlardan bu yana günümüze kadar birbirinden farklı kültürleri bir arada kaynaştırılmış şekilde fark tarihi eserlerin bulunduğu Türkiye, bu konuda dünyanın en zengin ülkelerinden biri olarak bilinmektedir. Böylesi değerleri yaşatmak ve korumak, tarihi eser restorasyonu ile gelecek nesillerin de görmesi adına yapılması gereken restorasyon işlemleri, profesyonel çözümler üreten planlamalar, malzemeler ve teknolojik cihazlar ile ele alınarak yapılmalıdır.

Bu kapsamda tarihi eser restorasyonu ve onarımı, farklı bölümler adına restorasyon, konsolidasyon işlemi ve güçlendirme çalışmaları firma bünyesinde tamamen profesyonel bir destek altında gerçekleştirilmektedir. Elde edilen sağlam referanslar ve büyük tecrübe ve altında, öncelikle tarihi eserler adına neler yapılması gerektiğinin tespiti sağlamakta ve ardından profesyonel çözümler eşliğinde uzman kadro bünyesinde restorasyon yapılmaktadır. https://www.epoksienjeksiyon.com/tarihi-ev-restorasyonu/

Turizm ve Eser Konsolidasyonun Önemi Nedir?

Öncelikle bilmeliyiz ki bir ülkenin manevi zenginliklerinin başında gelen bu yapılar, turizm açısından da büyük öneme sahiptir. Milli gelir anlamında ön plana çıkan turizm ile ülkemiz kalkınırken aynı zamanda memleketimizin geçmişinin hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını gösterir. işte bu nedenle tarihi eser restorasyonu milli değerlerimizi korumak ve onlara sahip çıkmak açısından büyük önem taşır.  Uzun yıllar öncesine dayanan bu yapılar bugünümüze en doğru ışığı tutan ve önümüzü aydınlatan eserlerdir. Konsolidasyon çalışmalarının önemi nedir? Bunları madde olarak açıklayalım:

  • Turizmin odağı olan bir ülke olarak milli gelirlerimiz artar.
  • Geçmişten günümüze manevi değerlerimizi taşımız oluruz.
  • Dünya kültür mirasına tarihi eserler ile ortak oluruz.