Kimyasal Enjeksiyon Sistemleri Yöntemleri Nedir?

Kimyasal enjeksiyon sistemleri günümüzde betonarme yapılarda en çok kullanılan artık ciddi anlamda rekabet halindedir. Likit yapısal ürünlerin beton ya da kaya alanları içerisinde yer alan boşluklara bunun yanında zemin içerisine kuvvetli basınç ile enjekte edilmesine kimyasal enjeksiyon sistemleri denilir. İnşaat mühendisliği alanında yer alan bu sistem metro inşaatlarında, karayollarında, tünel yapılmasında kullanılmaktadır. Bu alanlarda zemin sağlamlaştırma ve doldurulmasında ya da binaların temel atma gibi işlemlerinde bu sistemleri görmek mümkün oluyor.

Genel olarak işlemin amacı yeraltında bulunan kayaların arasındaki boşlukların doldurulması ile uzun vadeli ve sağlam bir zemin oluşturulmasıdır. Bu kimyasal enjeksiyon öncelikli olarak yapılır. Çünkü zeminde yer alan su sızdırmazlığı sağlamak, dayanıklılığı artırmak varsa da yumuşak kalan alanların giderilmesi gereklidir. Bu sistemin bir özelliği de zemin içerisindeki su ile kimyasal reaksiyona girerek çok katı kaya etkisine dönüşmesidir. Zeminin dayanıklı ve sağlam olması deprem gibi doğal afetlere karşı alınabilecek en önemli tedbirdir.

Kullanılan Teknikler Nelerdir?

Kimyasal Enjeksiyon Sistemleri

Kimyasal Enjeksiyon Sistemleri

  • Çimentolu ve kimyasal olmak üzerine iki kısma ayrılan bu uygulamalarda kimyasal özelliklerin zemin içerisine enjekte edilmesi söz konusudur. Bu şekilde kimyasal enjenksiyon sistemleri  madde uygulaması ile zemin içindeki suyla, çimento şerbetinin reaksiyona girmesi sağlanıyor.
  • Reaksiyonun sonucunda zemin hacmi değişir. Bu da zeminin genel yapısında değişiklikler oluşturur. Bu tekniklerin bir özelliği de dayanıksız beton duvarların altında bulunan çelik boruların taşınma kapasitesini artırmak olacaktır.
  • Uygulama yöntemleri içinde farklı metotta ise biri permeasyon denilen emdirme metodu yer alıyor. Bunların yanında yer değiştirme denilen kompaksiyon yöntemi de bu başlık altında sayılabilir.

Kullanım Alanları: 

Günümüzde kimyasal enjeksiyon sistemleri popülaritesi giderek artmaktadır. Teknolojide yer alan gelişmeler sonucunda geliştirilen yöntemlerde kimyasal anlamda daha fazla değer kazanmıştır. Bu bağlı olarak bu metoda talep artıyor. Genel kullanım alanlarının başında barajlarda oluşabilecek su sızma ve kaçakları yer alıyor.

Bunun yanında büyük tünellerde oluşabilecek su birikintilerinin ve su sızmalarının önlenmesi de kullanım alanları arasındadır. Ayrıca zeminin güçlendirilmesinde ve dayanıklılık sağlanmasında da bu metot oldukça avantajlı olarak tercih edilmektedir.

İnşaat mühendisliği alanında gelişen teknolojiler ile birlikte sistemsel olarak pek çok yenilik gelmiştir. Bunlardan biri olan kimyasal enjeksiyon sistemleri kullanımları maddelerin dayanıklılığını artırır. Bu sistem su jeti hızı ile çalışmakta ve sondaj yapılırken istenilen derinliğe indirilmektedir. Derinliğe indiği anda hızlı bir şekilde işlemler yapılır. Arından ise yavaş bir şekilde çıkarılır. Yapıların temellerinin atılmasında kullanılan bu uygulama, beton kolonlar arasındaki en küçük çatlağı da gidermektedir. Yapılan bu doldurma işlemleri ile binaların sağlam temeller üzerinde kurulması sağlanmaktadır.

Uygulama Şekli Nasıldır?

Uygulama sırasında kullanılan kimyasal enjeksiyon sistemleri uygulaması esnasında malzeme kayanın içine girme şekline göre de farklılıklar gösterebilir. Toprağı daha fazla istikrarlı durumda tutan ve bunun yanında dolgu olarak kullanılan bu yöntem kaliteli bir çözümdür. Bunun yanında istenilen toprak kalitesine kavuşmak için kimyevi tekniklere başvurulmakta, suyu emen ve nem ile harap olan toprağın iyileştirilmesi içinde kimyevi yöntemlere başvurulmaktadır. Nem ve kil gibi kimyasal durumlara karşı oldukça etkin çözüm yöntemi olan bu kimyasal metotlar ile daha sağlam ve kaliteli yapısal çözümler elde edebilirsiniz.

Zemini güçlendirmek için kullanılan kimyasal enjeksiyon sistemleri, sıvı kayaların içerisindeki boşluklara enjekte edilmektedir. Bu şekilde su sızıntılarının önüne geçilmekte ve dayanım kontrolü sağlanmaktadır. Bunun için sızdırmazlık perdesi oluşturulmaktadır. Tünel kazılarında ise parçalı ve gevşek kayaların stabilizasyonu ve su problemlerinin çözümünde bu şekilde doldurma işlemlerine yer veriliyor. İnşaat sektörü içerisinde kullanımları artan bu çalışmalar ile yapılarda sağlamlık alanında belirli bir kaliteli standardı elde edilmiş olmaktadır. Bu nedenle pek çok alanda kimyasal sistemlerle yapılan enjeksiyonlara yer veriliyor. Epoksi sistemler hakkında detaylı bilgi için linke tıklayınız. https://www.epoksienjeksiyon.com/epoksi-enjeksiyon-sistemleri/