Restorasyon Teknikleri Nedir? Nasıl Yapılır?

            Restorasyon teknikleri günümüzde tarihi eser statüsünde değerlendirilen yapıların yeniden restore edilmelerinde uygulanan uygulamalardır. Bu uygulamalar yapıların durumuna ve özelliklerine bağlı olarak tercih edilmekte ve yapılmaktadır. Restorasyon tekniklerini anlamak için öncelikli olarak tam anlamı ile restorasyon hizmetlerinin anlaşılması gerekmektedir.

Restorasyon, tarihi eskiye dayanan ve otantik özellikler taşıyan yapıların aslına uygun bir şekilde yeniden düzenlenmesi ve oldukça az müdahale ile korunması çalışmalarıdır. Türkiye’de restorasyon hizmetleri alanında faaliyetler veren firmamızın uzmanlık alanlarından olan restorasyon birçok teknik ile yürütülmektedir.

  •  *Restore Sağlamlaştırma*

Restorasyon çalışmalarında tarihi değeri bulunan yapılara en az müdahalenin yapılarak eksik tüm noktaların restore edilmesi gerekmektedir. Bu gibi restorasyon çalışmalarında en çok tercih edilen teknik sağlamlaştırma tekniğidir. Yapıda meydana gelen hasarların düşük oranda olması halinde uygulanan sağlamlaştırma tekniği üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar:

  1.  Yapı zeminin sağlamlaştırılması,
  2.  Yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistemlerin sağlamlaştırılması,
  3.  Yapıda kullanılan hasarlı malzemenin sağlamlaştırılması,

şeklinde ve sırasında uygulanmaktadır. Tarihi yapılarda kullanılan ahşap ve taş malzemeler ve zeminler genellikle doğal sebeplerden ötürü bozulmaktadır. Bu gibi nedenlerle bozulan tüm tarihi yapıların gerekli sağlamlaştırılma çalışmalarında firmamız tarafından orijinalliği bozmayan destek ekipmanları ve malzemeleri kullanılmaktadır. Bu da yapının özgünlüğünü korumaktadır.

Restorasyon

restorasyon teknikleri

 Yenileme Bütünleme İşlemleri

Tarihi yapılarda bütünleme tekniği, bir kısmı hasar görmüş veya kaybedilmiş yapıların yeniden inşa edilmesini kapsayan bir restorasyon teknikleri çalışmasıdır. Uzun süren doğal ya da yapay nedenler ile büyük bir bölümünü kaybetmiş yapılar bu yöntem ile yeniden kazanılmaktadır. Bütünleme tekniği, yapının kaybedilen parçasının aynı ya da benzer malzemelerden yapılmasıdır. Fakat bu tip çalışmalarda firmamız tarihi yapı ile sonradan yapılmış yapının ayırt edilmesine ve kültürünün korunmasına önem vermektedir. Bu nedenle yeni yapılan binalar orijinalden biraz da olsun ayrılmaktadırlar.

  •  Restorasyonda Yenileme Teknikleri

Restorasyonun önemli tekniklerinden birisi de yenileme tekniğidir. Tüm restorasyon teknikleri arasında farklı bir öneme sahip olan bu teknik diğerlerinden biraz farklıdır. Tarihi yapılara işlevsellik kazandırılmak amacı ile uygulanan yenileme tekniği onarımdan farklıdır. Bu teknikte yapının motif ve tasarımlarına zarar vermeden ve özgünlüğü zedelemeden yeni işlevine paralel bir şekilde dekore edilmesi söz konusudur. Bu alanda sayısız hizmet veren firmamızın referanslarında bu tekniğin nasıl uygulandığını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini görebilmek mümkündür.

  •  Restorasyonda Rekonstrüksiyon Teknikleri

Rekonstrüksiyon, tarihi yapıların onarılmasını ya da desteklenmesini içeren bir uygulama ve teknik değildir. Bu teknik geçmişte yer almış fakat tamamen yıkılmış yapıların taklit edilmesi için kullanılan bir uygulamadır. Anıtların ve tarihi özellikleri bilinen yapıların yeniden inşa edilmesinde oldukça önemli bir yere sahip olan uygulama da budur. Söz konusu anıt ya da yapılardan kalan eşyaların ve malzemelerin yeni yapıda kullanılmaları da bu teknik içerisinde yer almaktadır.

 Restorasyonda Temizleme Teknikleri

Restorasyon alanında temizleme tekniği büyük bir bilgi birikimi ve tecrübe gerektiren tekniklerden birisidir. Bu teknik, söz konusu yapıların çevresinde veya içerisinde yapıdan bağımsız olarak bulunan ya da yapının kültürel değerini düşüren ögelerin kaldırılması çalışmasıdır. Bu tekniğin uzman kişiler tarafından uygulanması yapının korunması açısından oldukça önemlidir. Bu alanda hizmet veren firmamız da daha önce birçok yapıda restorasyon alanında temizleme tekniği ile çalışmalar yürütmüş ve projelere katılmıştır.

  •  Restorasyonda Taşıma Teknikleri

Restorasyon çalışmalarında kullanılan son teknik taşımadır. Bir tarihi yapının bulunduğu bölgeden yapısına ve özelliklerine zarar verilmeden taşınmasını içeren bu yöntem profesyonellik gerektirmektedir. Bu teknikte yapının bazı durumlarda parçalarına ayrılması ve yeniden birleştirilmesi bazı durumlarda ise kaldırılarak götürülmesi söz konusudur. Bu alanda firmamız uzman mimarları, teknikerleri, mühendisleri ve taşıma ekipmanları ile kaliteli bir hizmet vermektedir.